بررسی تکنیک‌های انتخاباتی و تحلیل محتوا فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبان عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی

بررسی تکنیک‌های انتخاباتی و تحلیل محتوا فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبان عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
فهرست مطالب

چکیده

شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران نقش کلیدی در اعتلای حرفه دارد. مجمع عمومی جامعه هر سه سال یکبار (حداکثر تا پایان شهریور ماه سال مربوط) جهت انتخاب اعضای شورای عالی تشکیل می‌شود. هدف این پژوهش، بررسی و مطالعه برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی نامزدها، شیوه‌های تبلیغاتی آن‌ها و بررسی تکنیک‌های انتخاباتی استفاده شده توسط داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی به ‌منظور تعیین شیوه‌های اثرگذار بر مخاطب جهت رای‌آوری و همچنین، شناساندن روش‌ها و تکنیک‌های انتخاباتی به رای‌دهندگان جهت انتخاب منطقی و دور از احساسات می‌باشد. به منظور تحلیل داده‌های استخراج شده از سخنرانی‌ها، بروشورهای انتخاباتی و فعالیت نامزدهای مورد مطالعه در بستر فضای مجازی، از رویکرد تحلیل محتوای تلخیصی استفاده گردید. نتایج حاصله نشان می‌دهد که استفاده از تکنیک تبلیغات مقایسه‌ای اثربخشی زیاد و تکنیک‌های منفی در جذب آراء کارایی کمی داشته است. همچنین، یافته‌های پژوهش نشان داد که لیست‌های انتخاباتی، نقش اساسی در انتخابات داراست و فضای مجازی بستری مناسب برای فعالیت کاندیدا و تبلیغ ایشان می‌باشد. ضمنا، نتایج نشاندهنده این است که فعالیت کاندیدهای با سابقه حضور در شوراهای قبل، توسط رای‌دهندگان مورد بازبینی قرار می‌گیرد و این موضوع در انتخاب ایشان نقش بسزایی دارد.

Investigating Electoral Techniques of Election Candidates for the Supreme Council of CPAs

Abstract

The purpose of this Research is to study the election programs and promises of the candidates, their propaganda methods and to examine the election techniques used by the candidates of the seventh round of the Supreme Council elections in order to determine the methods affecting the audience for voting and also to introduce the election methods to the voters. It is logical and far from emotional. In order to analyze the data extracted from the speeches, election brochures and the activities of the studied candidates in the context of cyberspace, the summary content analysis approach was used. The results show that the use of comparative advertising techniques has been very effective and negative techniques have been inefficient in attracting votes. Also, the research findings show that electoral lists play an essential role in elections and cyberspace is a suitable platform for the candidate’s activities and propaganda. Also, the results show that the activities of candidates with previous experience in previous councils are reviewed by voters and this issue plays an important role in their selection.

نویسندگان: سید هومن جعفرپور، محمدعلی باقرپور ولاشانی، سید حسین اطهری

فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی حرفه‌ای-اصل مقاله

اشتراک‌گذاری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا